LUBELSKIE CMENTARZE

lublin-cmentarz-przy-ul-lipowejHistoria cmentarza przy ul. Lipowej, najstarszego i najbardziej znanego zespołu cmentarzy we wschodniej Polsce, o wielonarodowym i wielowyznaniowym charakterze. Można na nim zobaczyć wiele nagrobków będących cennymi dziełami sztuki rzeźbiarskiej. Na lubelskiej nekropolii spoczywają ludzie zasłużeni dla miasta czy kraju – m.in. ks. Piotr Ściegienny – zesłaniec i działacz chłopski. Cmentarz był również miejscem pochówku żołnierzy armii austro-węgierskiej z I wojny światowej; bojowników poległych w walkach z bolszewikami, a także żołnierzy AK i uczestników walk w 1939. W części ewangelickiej spoczywają prochy m.in. zasłużonej dla Lublina rodziny Vetterów. Cmentarz prawosławny posiada piękną cerkiew  pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności.

Spacer po cmentarzu przy ul. Lipowej to wizyta w galerii na wolnym powietrzu i wspaniała lekcja historii.

Cena 300 zł/grupa

Cena nie obejmuje transportu.