LEGENDY LUBELSKIE

zamek lublin

Wycieczka wiedzie szlakiem:

Wzgórze Zamkowe – ul. Grodzka – Plac Farny – Rynek – Kościół OO. Dominikanów – Wieża Trynitarska – Katedra – ul. Jezuicka – Br. Krakowska

Szczególnie polecamy dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Cena 350zł / grupa

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ani transportu.