GRABARKA – JANÓW PODLASKI

janowGRABARKA – cerkwie i monastery prawosławne

JANÓW PODLASKI – zwiedzanie kolegiaty św. Wiktora, kościół podominikański pw. św. Jana Chrzciciela, grota biskupa Adama Naruszewicza, cerkiew unicka, św. Mikołaja oraz wizyta w słynnej na całym świecie stadninie koni, której zespół także jest wpisany do rejestru zabytków.

Cena: 79zł /45 os.; 95 zł /35 os.