Dla parafii

Szczęść Boże;

Pielgrzymki mają tradycję sięgającą tysiącleci, a ich geneza leży w Piśmie Świętym,
według którego życie to stałe pielgrzymowanie, a wierzący uznawani są za „gości i pielgrzymów na tej ziemi” (Hbr. 11, 13).
Chrześcijanie czują potrzebę pielgrzymowania do miejsc świętych. Dla chrześcijanina pielgrzymka stanowi szczególną formę podróży, której celem jest szukanie i zwrócenie się do Boga.

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre propozycje,
realizowane przez nasze biuro.

Polska

Włochy

Francja

Hiszpania

Portugalia

Ziemia Święta

Austria

Chorwacja

Grecja

Litwa