Białoruś 4 dni

DZIEŃ 1
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych na Białoruś do Grodna. W programie Stary Zamek (zamek królewski w Grodnie, miejsce sejmów walnych I Rzeczypospolitej), Nowy Zamek (nowy pałac królewski wzniesiony w Grodnie w latach 1734-1751 za czasów panowania Augusta III jako letnia rezydencja królów Polski i wielkich książąt litewskich), Kościół pojezuicki, Kościół pobernardyński Znalezienia Krzyża Świętego, Kościół Zwiastowania NMP i klasztor brygidek, Kościół Matki Bożej Anielskiej i klasztor franciszkanów, Cerkiew św.św. Borysa i Gleba, tzw. Kołoża (najstarsza w Białorusi), Apteka jezuicka z 1709 roku, Cerkiew i klasztor bazylianek z XVIII w., Pałac Chreptowiczów z końca XVIII w., zespół zabudowań wzniesionych przez Antoniego Tyzenhauza, dom Elizy Orzeszkowej, pałac Sapiehów z XVII w.
Obiadokolacja w późnych godzinach popołudniowych, nocleg.

DZIEŃ 2
Po śniadaniu, wyjazd do Nowogródka. Nawiedzenie nowogrodzkiej fary (Msza Św.): sarkofagu 11 Sióstr Nazaretanek, które zostały rozstrzelane w Butorówce. W farze został ochrzczony Adam Mickiewicz. W bocznej kaplicy kościoła znajduje się do dzisiaj uwieczniony przez Mickiewicza w inwokacji „Pana Tadeusza” cudowny obraz Matki Bożej Nowogródzkiej. W programie także zamek wybudowany przez Mendoga, Kościół Dominikanów, kościół i klasztor fundacji wojewody Krzysztofa Chodkiewicza z 1624 r., Dworek Mickiewicza-obecnie mieści się w nim muzeum, dawny Kościół Franciszkanów, późnogotycka cerkiew prawosławna, pw. śś. Borysa i Gleba z 1517 r., Kopiec Mickiewicza. Przejazd do Zaosia. Zwiedzanie zrekonstruowanego zespołu dworskiego w dawnym folwarku Mickiewiczów. Zobaczymy kryty strzechą dworek, oborę , stodołę, studnię z żurawiem, piętrowy podcieniowy spichlerzyk. Przejazd nad jezioro Świteź nad którym często bywał Adam Mickiewicz i zachwycał się jego pięknem. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3
Po śniadaniu wyjazd do miejscowości Mir -perły architektonicznej Grodzieńszczyzny. W programie zespół pałacowo-parkowy Mirski Zamek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Nieświeża, którego właścicielami w XVI w. zostają Radziwiłłowie. W programie zespół zamkowo-pałacowy, dawna rezydencja Radziwiłłów, połączony z zamkiem kościół jezuitów pw. Bożego Ciała, zbudowany w latach 1587 – 1603 – mauzoleum 72 członków rodziny Radziwiłłów. Kościół został zaprojektowany na wzór Il Gesù w Rzymie jako pierwsza na świecie bazylika z kopułą i barokową fasadą, rozpoczynając epokę baroku w Europie Wschodniej. Obiadokolacja w późnych godzinach popołudniowych, nocleg.

DZIEŃ 4
Po śniadaniu przejazd do Prawosławnego Monasteru Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Żyrowicach – miejsca pielgrzymek wielu wiernych do cudotwórczej ikony Bogurodzicy. W kompleksie klasztornym znajduje się Sobór Zaśnięcia NMP z cudowna ikoną – najmniejszą ze wszystkich czczonych ikon Matki Boskiej ( 5, 6 cm x 4, 4 cm), budynek klasztorny z celami mnichów oraz Kapliczki Podniesienia Krzyża Świętego i Kapliczki Objawienia, w której do dziś przechowuje się kamień na którym objawiła się Matka Boska. Przejazd do Synkowicz. Zwiedzanie obronnej cerkwi z końca XV w.
Wyjazd do Polski. Powrót w godzinach wieczonych.

Cena ok.: 899 zł/os.

Termin: 3 – 6.05.2018

CENA OBEJMUJE:
przejazd autokarem marki zachodniej ( klimatyzacja, wc, dvd), 3 noclegi w pok. 2, 3 os. z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie NNW i KL.

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i lokalnych przewodników (równowartość około 12 euro), napojów do obiadokolacji, posiłków w trakcie jazdy.

Drukuj program: Białoruś na 4 dni